Sonet

22 teksty – auto­rem jest So­net.

Wy­biegasz z moich ra­mion wprost
w złoty blask przedświ­tu drżący na horyzoncie...
nie zro­zumiesz jak to jest umierać bez Twoich dłoni na sercu... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 21 września 2014, 01:30

Ja, Sonet

Kiedy już wszys­tko prze­minie,
i Two­je kro­ki ucichną ma moim sercu,
a świat przysłoni mgła smut­ku,
zat­rzy­mam Cię
w os­tat­niej krop­li mo­jej krwi.
Żyj we mnie, wiecznie. 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 30 marca 2014, 01:47

Przej­rzyj się w moim ser­cu, a zro­zumiesz kim dla mnie jesteś. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 9 lutego 2014, 01:46

Nie jest ważne jak bar­dzo Cię pragnę, ważne jest to, czym chcę Cię obdarować. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 10 sierpnia 2013, 22:56

Tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wić, że drzwi do mo­jego ser­ca są ot­warte dla miłości.
Te­raz wiem, co znaczy kochać tak, że bra­kuje tchu. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 3 lipca 2013, 03:38

Uwiodłaś mo­je ser­ce, więc zos­tań z moją duszą. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 30 maja 2013, 01:12

I od­wróć się jeszcze raz, do moich marzeń...a poz­wolę Ci odejść... 

myśl
zebrała 146 fiszek • 8 marca 2013, 05:24

Ko­roną ciepłych wspom­nień o to­bie otu­lam zmarznięte serce.
Bez­senna noc drży twoim za­pachem. Roz­kwit­nij dla mnie, jeszcze raz... 

myśl
zebrała 138 fiszek • 10 lutego 2013, 03:57

Za każdym ra­zem, gdy wy­ruszam z tobą w krainę wspom­nień,
budzi się we mnie nieopi­sany lęk, czy to był nasz os­tatni dzień,
a może to nadzieja, że obudzi nas ko­lej­ny świt. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 25 stycznia 2013, 03:25

Każdy twój do­tyk na mo­jej skórze, to o jed­no uderze­nie ser­ca więcej.
Wtul się we mnie i poczuj. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 20 stycznia 2013, 01:26
Zeszyty
  • Myśli – niep­rzy­pad­ko­we

  • Wiersze – miłość tworzy człowieka, a życie pisze wier­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 listopada 2015, 23:43karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

28 września 2014, 22:56Gailien sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

21 września 2014, 22:42Okterka sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

21 września 2014, 01:40Sunelli sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

21 września 2014, 01:29Sonet do­dał no­wy tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]